Insiktsutbildningar

Blindwork – i ett samhälle för alla, behövs det informeras blint!

Kan en person med synnedsättning verkligen gå integrerat med andra elever? Hur funkar det på rasten, får man verkligen kompisar? Visst får man klappa en ledarhund, de är ju så snälla, eller vad är det som gäller egentligen? Att få jobb efter skolan borde i alla fall vara en omöjlighet! Det är i alla fall tur att man får bättre hörsel när man ser dåligt, för hur skulle man annars klara sig! Nja, hur ligger det till med myter och fördomar egentligen?

Unga med Synnedsättning (US) Väst är en ideell förening av och för ungdomar med synnedsättning i åldrarna 10-31 år. Under året satsar vi extra resurser på att komma ut till skolor, politiska partier och andra offentliga verksamheter i Västra Götaland och Halland för att informera om vår livssituation.

För att uppnå ett samhälle där alla människor kan vara fullt delaktiga och utöva sina demokratiska rättigheter behövs en attitydförändring. Framtiden finns i skolan och besluten hos makthavarna. Det är också med anledning av detta som vi vill nå ut till allmänheten och förmedla ett viktigt värdegrundsarbete. Med kunskap kommer insikter och det är rätt väg att gå för att skapa ett öppet samhälle där alla ryms, oavsett funktionsnedsättning.

Vi erbjuder 1-3 timmars kostnadsfri utbildning för era verksamheter. Vi kommer ut till er och utifrån samtal med er gör vi ett upplägg som passar era behov/önskemål. Det enda ni behöver göra är att boka en tid som passar er.

 

Vi erbjuder bland annat:

  • Att praktiskt genom olika övningar uppleva hur det kan vara att leva i dagens samhälle om man har en synnedsättning.
  • Få kunskap om den vita käppen och dess innebörd.
  • Ställa alla sina frågor till ungdomar med egen synnedsättning.

 

För frågor, information och bokning kontakta:

Mathias Ahlquist, ombudsman Unga med Synnedsättning Väst

Telefon: 031-29 87 33

E-post:ombudsman@usvast.se

 

Med vänliga hälsningar,

Unga med Synnedsättning Väst