Påverkan

Unga med Synnedsättning Väst verkar för att målgruppen ska kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor med seende. Det handlar om att krossa allmänhetens funkofobi, få arbetsgivare att våga anställa blint och öka samhällets tillgänglighet. Det handlar även om att barn och unga ska få en likvärdig skolgång och ha samma möjligheter att nå framtidens port. En meningsfull fritid är också väsentligt och det är därför viktigt att alla förstår att din arm kan vara våra ögon. Målet är att vi ska kunna vara allt delaktiga i samhället.

I vårt intressepolitiska arbete utgår vi från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Sveriges funktionshinderpolitiska mål.

Vi kommer gärna ut till din verksamhet och sprider insikter genom upplevelserika övningar, diskussioner och samtal. Vår insiktsutbildning ”Blindwork” riktar sig både till skolor, arbetsgivare, politiker eller sjukvården. Läs mer under insiktsutbildningar.